Postacie

powrót »
Ks. Henryk Białas
Białas Henryk, ur. 24.08.1946 w Brzozowicach Kamieniu ( ob. Piekary Śląskie). 1972 absolwent Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, otrzymuje święcenia kapłańskie. 1972-1975 wikariusz parafii NMP Królowej Świata w Szczygłowicach, 1975-1978 parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu, 1978-1981 ksiądz w parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu, 1981-1983 parafii św. Stanisława w Marklowicach, w latach 1983-1992 ponownie parafia NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu. Od 1980 r aktywnie wspiera działaczy NSZZ „S” skupionych przy parafii NMP MK ( tzw. Kościół na Górce) w Jastrzębiu.
W czasie strajków 08.1980, 12.1981 i 08.1988 duszpasterz strajkujących w jastrzębskich kopalniach, odprawia msze, udziela spowiedzi. W okresie stanu wojennego zaangażowany w pomoc dla rodzin internowanych i potrzebujących przy parafii NMP MK, współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, opiekun PTTK „Pielgrzym” ( będącego m. in. przykrywką dla działalności solidarnościowej), odprawia msze za Ojczyznę. 1982-1989 współredaktor i kolporter pisma „OŚĆ”, którego redakcja znajduje się w parafii NMP MK w Jastrzębiu. 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko- Dąbrowskiego w Ustroniu. Od 1992 r proboszcz parafii Św. Cyryla i Metodego w Katowicach (Załęska Hałda). 1995 mianowany Honorowym Członkiem NSZZ „S” Solidarność.
Źródło: Encyklopedia Solidarności.
Przeczytaj relacje: