Postacie

powrót »
Leopold Sobczyński
Ur.05.02.1948r. w Nowym Dworze Gdańskim. 71-do obecnie zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy (ob. Zofiówka) w Jastrzębiu. 92-05 oddelegowany do pracy (przewodniczący) w Delegaturze Zarządu Regionu Śl.-Dąbrowskiego w Jastrzębiu. W Związku od 1980 do obecnie. 1970 świadek i uczestnik wydarzeń w Gdańsku (manifestacje). 28.08.-03.09.80 członek MKS w KWK Manifest L. Po strajkach członek KZ „S” tamże. Współorganizator siedziby MKR (Międzyzakładowa Komisja Robotnicza) w Jastrzębiu Zdroju. 13.12.-15.12.81 uczestnik strajku i pacyfikacji w KWK M.L. (m.in. wynosi postrzelonego Czesława Kłoska do Punktu Opatrunkowego). Po pacyfikacji ukrywa się (14 dni). W nocy z 8/9.01.82 internowany w swoim mieszkaniu. Osadzony w KW na Lompy (Pentagon) w Katowicach. Po 40 dniach przewieziony do Zabrza-Zaborza (1,5 miesiąca) następnie do Kokotka (21 dni). W Kokotku nakłaniany do współpracy z SB – odmawia. 24.07.82 wychodzi na wolność. W tym samym roku nawiązuje kontakt kolportażowy z kurierem z W-wy. (poprzez Tadeusza Durlaka) i tak do 85 rozprowadza Tygodnik Mazowsze i Książki („Nowa”). Zaangażowany w niesienie pomocy rodzinom represjonowanych działaczy „S”. 82-88 aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę w Kościele „na górce” w Jastrzębiu. 83 uczestniczy w rozprawach sadowych działaczy podziemnej „S” w Katowicach. 84-88 kolporter OŚCI i RIS-a. Współpracuje z Henrykiem Ochnio, Romanem Horakiem, Janisławem Leszczyńskim, Tadeuszem Jedynakiem, Grzegorzem Stawskim, Władysławem Matysiakiem, Stanisławem Koskiem. 03.12.83 organizator i członek delegacji górników jastrzębskich do Lecha Wałęsy (z okazji nagrody Nobla). 1983 w straży papieskiej podczas wizyty Papieża w Katowicach. 85 (kwiecień) członek delegacji jastrzębskiej na uroczystości rocznicowe AK we Wrocławiu , gdzie T. Jedynak odsłania pamiątkową tablicę w Kościele. 1986 podobnie uczestniczy w uroczystościach rocznicowych AK w Kielcach. 82-85 inwigilowany i nękany przez SB (5/6- krotnie przesłuchiwany w KM MO w Jastrzębiu) z tego też powodu nie podejmuje bardziej aktywnej działalności konspiracyjnej. 03.05.88 uczestnik demonstracji w Jastrzębiu, brutalnie zaatakowanej przez MO i ZOMO. 88 (sierpień) wraz z Edwardem Taborem (działacz WiN) uczestnik uroczystości rocznicowej w Radomiu. 88 (sierpień) organizator pomocy żywnościowej wraz z żoną dla KWK M.L. i Boryni. Po strajkach członek TKZ „S” w KWK M.L. Następnie członek KZ NSZZ „S” tamże. 24.02.-26.02.89. uczestnik Zjazdu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. 88/89 współzałożyciel KO w Jastrzębiu. 91-96 współzałożyciel i przewodniczący PC w Jastrzębiu. 02-do obecnie założyciel PiS (pełnomocnik) w Jastrzębiu, członek Zarządu Okręgowego w Rybniku. 98-02 radny (z listy AWS) w Jastrzębiu, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej. 06-do obecnie radny (z listy PiS) przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, sprawował też funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność w Solidarności (92).

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.
Przeczytaj relacje: