Postacie

powrót »
Leszek Piotrowski
Ur.16.07.1938 r. zm. 02.03.2010r.w Rybniku. 0d 1970 adwokat. Działacz opozycyjny
obrońca w sprawach politycznych, doradca, pełnomocnik i obrońca działaczy „S’. W lecie 1976 r. w ramach represji powołany na "ćwiczenia wojskowe" jako „warchoł". Internowany do lipca 1982 r. (Katowice, Strzelce Opolskie, Uherce, Rzeszów – Załęże). W 1988 r. doradca MKS w KWK "Manifest Lipcowy". Uczestnik obrad "okrągłego stołu" w Podzespole ds. Górnictwa. Członek KO przy Przewodniczącym NSZZ „S’. Od 1990 członek PC. Pierwszy prezes Zarządu Wojewódzkiego PC w Katowicach. Członek Zarządu Głównego i Naczelnej Rady Politycznej PC-AWS. Senator pierwszej i drugiej kadencji. W pierwszej kadencji był min. wiceprzew, Komisji Inicjatyw i prac ustawodawczych oraz Przew. Nadzwyczajnej Komisji Górnictwa. W drugiej kadencji był min. przew. Komisji Konstytucyjnej i wiceprzew. Klubu Parlamentarnego PC. Od 12.11.1997 do 28.04.1999 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W trzeciej kadencji Sejmu RP Poseł zawodowy, członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek Nadzwyczajnej Komisji ds. zmian w Kodyfikacjach. Był też przewod. tej komisji nadzwyczajnej oraz wiceprzew. Komisji ds. Służb Specjalnych. Obecnie wykonuje
Zawód adwokata w Katowicach.

Opracował: Andrzej Kamiński