Postacie

powrót »
Marek Bartosiak
Pseudonim Bartek ur. 28.X.1961 w Nowym Dworze Gdańskim. W 1985 roku bierze udział w głodówce protestacyjnej w obronie więźniów politycznych prowadzonej przez Annę Walentynowicz w kościele w Krakowie-Bieżanowie. Od 1986 roku powiązany z Solidarnością Walczącą i środowiskiem jastrzębskiego KOS-a gdzie zajmuje się drukiem oraz kolportażem prasy podziemnej. W 1987 tworzy Niezależną Organizację Samoobrony. Od maja 1988 roku przewodniczący Miejskiego Komitetu Solidarności. W sierpniu 1988 roku główny organizator strajków w Jastrzębiu, w trakcie których odpowiedzialny jest za poligrafię. W lutym 1989 uczestnik II Walnego Zgromadzenia Działaczy NSZZ "S" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. Jeden ze współzałożycieli radia Solidarność Walcząca w Jastrzębiu.

Źródło: Encyklopedia Solidarności.
Przeczytaj relacje: