Postacie

powrót »
Marek Danecki
Ur. 27.01.1960 w Wieliczce. 82-87 nauczyciel w Sp. nr. 10 w Jastrzębiu Zdroju. 87-88 zatrudniony w KWK Jastrzębie (ZOK) w Jastrzębiu Zdroju. W Związku 1989-95. 1983-1988 członek KOSa (Komitet Obrony Solidarności) współpracuje min. z Lechem Osiakiem, Markiem Bartosiakiem (ps. Bartek). Pisze artykuły do KOSa i OŚCi. Drukuje i kolportuje ulotki, wydawane przez KOS i NOS (Niezależna Organizacja Samobrony). 1986/87 pomysłodawca i współzałożyciel z Bartkiem, NOSa. Współpracuje z Jarosławem Rożakiem, Wojciechem Szczęsnym, Lechem Osiakiem (jawny przedstawiciel NOS). W działalność NOS, zaangażowana jest rodzina, matka Barbara, siostra Hanna, brat Jerzy a także przyszła żona, Beata Olszewska. Nawiązuje liczne kontakty min. Wielczka, Wrocław, Kraków, Warszawa. Współzałożyciel podziemnej biblioteki. Kurier i kolporter min. Biuletyn Górnośląski, CDN, RIS, OŚĆ, PIK, Robotnik, PWA, Bez Cenzury, pisma SW. Bierze udział w przygotowaniu strajków sierpniowych ( w ramach NOS). 91-93 członek Prezydium regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” (oddelegowany) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, oraz członek Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „S”.

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.