Postacie

powrót »
Marian Nowak
Ur. 7 grudnia 1950 w Mysłowicach . 1973-94 pracownik w KWK”Moszczenica”. W Związku od 1980-94. 28.08.-03.09.1980 uczestnik strajku w KWK”Moszczenica”.13.12.-15.12.1981 uczestnik strajku w KWK”Moszczenica”.
1982 organizator i szef nieformalnej grupy opozycyjnej w KWK Moszczenica, która działa do 1988. W skład grupy wchodzą m.in. Bolesław Nowak, Antoni Słonina, Piotr Smudziński, Józef Mylak, Jacek Drogowski, Jerzy Maciejowski, Marian Bujalski, Jerzy Olszewski, Alojzy Łabor, Ryszard Hara, Marian Skórski, Józef Grabowski. Grupa Nowaka organizuje spotkania na których omawiane są sposoby działalności w warunkach konspiracyjnych, organizują pomoc dla rodzin represjonowanych działaczy „S”, prowadzony jest kolportaż ulotek i pism bezdebitowych m.in. OŚĆ i RIS, organizują i biorą aktywny udział w Mszach za Ojczyznę w Jastrzębiu Zdroju. W 1988 przygotowują się do strajku w swoim zakładzie pracy. M. Nowak od początku ściśle współpracuje z Romualdem Bożko (szef Tajnej Delegatury RKW w Jastrzębiu). 1984-88 swoim mieszkaniu organizuje skrzynkę kontaktową (hasło Barbara) gdzie dokonuje się rozdziału ulotek, książek i prasy podziemnej na poszczególne grupy. współpracuje z Euzebiuszem Bogdanikiem, Waldemarem Kapłonem, Romanem Horakiem, Adolfem Kaczkowskim. Jego działalność wspiera żona Irena. 1983-89 zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Katolickim Klubie Inteligencji w Jastrzębiu. Współorganizator Mszy za Ojczyznę. 82-88 uczestnik rocznicowych wyjazdów do kościoła św. Stanisława Kostki w W-wie, pielgrzymek do Piekar i Częstochowy. Bierze udział także w obchodach poświęconych pamięci pomordowanych górników w kopalni Wujek. 17.08.-27.08.1988 organizuje strajk i zostaje przewodniczącym KS w KWK Moszczenica. 27.08.-11.11.88 w ramach represji po strajkowych, zwolniony z pracy. 24.10.88 skazany przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju na rok i 6mies.(w zawieszeniu) oraz 40tys. grzywny. Po strajku członek TKZ „S” a następnie członek KZ „S” (skarbnik) w KWK Moszczenica. 24.02.-26.02.1989 uczestnik II Zgromadzenia Delegatów NSZZ”S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. 2001-2003 członek LPR. 1996 odznaczony Srebrnym Medalem„S” KWK Jas-Mos. 1999 odznaczony Medalem Serce Solidarności. 2001 odznaczony Złotym Medalem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „S”.

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.
Przeczytaj relacje: