Postacie

powrót »
Paweł Czartoryski
Ur.21.05.1924 w Krakowie. W 1981 pracownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy KK „S” i członek jego Rady Programowej. Doradca Krajowej Komisji Górnictwa „S”, uczestnik negocjacji z resortem górnictwa. Od 1982 współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy (Piekary Śląskie, Warszawa) i Duszpasterstwa Rolników. Od 17.08.-03.09.1988r. doradca MKS Między zakładowy Komitet Strajkowy) w Jastrzębiu Zdroju (w sztabie strajkowym w Kościele „na górce). Po strajkach doradca MK „S” (Międzyzakładowy Komitet) w Jastrzębiu. Od grudnia 1988r. przewodniczący komisji młodzieży w Komitecie Obywatelskim. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu (ekspert w podzespole ds. górnictwa i ds. młodzieży). Wydawca „Dzieł wszystkich” Mikołaja Kopernika (5 wersji językowych) oraz łacińskich dzieł wybitnych uczonych polskich z okresu średniowiecza i odrodzenia.

Opracował: Andrzej Kamiński