Postacie

powrót »
Przemysław Miśkiewicz
Ur. 3 IV 1962 w Częstochowie. Ukończył IV LO w Częstochowie (1980). 1980-82 oraz 1985-88 student na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (studia przerwane). W NZS od X 1980; 11-12 XII 1981 uczestnik strajku studenckiego na UŚ. Po 13 XII 1981 uczestnik grupy NZS wykonującej akcje ulotkowe, plakatowania oraz malowania haseł na murach; 13 V 1982 współorganizator wiecu protestacyjnego pod Rektoratem UŚ; 1982-89 kolporter prasy podziemnej m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „KOS-a”, „PWA” (przewozi pisma między Warszawą, Wrocławiem, Częstochową i Katowicami); w 1985 współzałożyciel Studenckiego Komitetu Oporu na UŚ; 1986-88 działacz podziemnego NZS. 1988-89 na etacie w podziemiu jako szef kolportażu SW Oddział Katowice. 1988-89 współpracownik RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 1986-89 także Komitetu Helsińskiego w Katowicach (zbiera informacje z terenu Śląska); 1986-88 współorganizator Duszpasterstwa Akademickiego UŚ, przy kościele św. Maksymiliana Kolbego w Katowicach. W 1984 zatrzymany w Częstochowie pod zarzutem rozpowszechniania ulotek, wzywających do bojkotu wyborów do Rad Narodowych, umieszczony w KW MO w Częstochowie, nast. KW MO i AŚ w Katowicach, zwolniony na mocy amnestii 27 VII 1984; 1986-88 trzykrotnie karany przez Kolegium ds. Wykroczeń – wyroki umarzano w wyniku przedawnienia; współorganizator strajku w KWK Marcel w Wodzisławiu Śl. Od początku 1988 (sierpień/wrzesień) wraz z żoną Dorotą (NZS Uniwersytetu Śląskiego) wspiera strajki w Jastrzębiu Zdroju. Współorganizator prasy, poczty podziemnej oraz książek dla kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego; 1983-84 pracownik Biura Wystaw Artystycznych w Częstochowie; 1984-89 praca dorywcza w spółdzielniach studenckich; 1990-99 współwłaściciel księgarni Wolne Słowo w Katowicach, 1992-2001 także księgarni Słowo w Chorzowie; 2002-05 właściciel firmy Media Przemysław Miśkiewicz w Katowicach, od 2005 zatrudniony w Stowarzyszeniu Pokolenie. W 1989 organizator punktu kolportażu KO w Katowicach w ramach przygotowań do wyborów czerwcowych; 1996-2001 przewodniczący katowickiego oddziału Ligi Republikańskiej; w 1997 współzałożyciel, a od 2001 przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie; od 2006 szef programu badawczego Encyklopedia Solidarności. Wyróżniony odznaką Zasłużonego Działacza Kultury (1998).

Źródło: Encyklopedia Solidarności.