Postacie

powrót »
Rajmund Radecki
Ps (Jacek) – Ur.08.06.1935r. w Poznaniu. 1973-79 pracownik PBSz. Bytom. Od 1979 na rencie. W Związku od 1980-97. W stanie wojennym wraz z Janem Matyskiem drukuje ulotki, kolportuje bibułę min. pisma SW, Robotnika, Bez Cenzury i inne.
Pisze petycje adresowane do Rządu, w których wyraża, swój sprzeciw, dotyczący spraw, socjalno- bytowych, (w szczególności upomina się o najsłabszą grupę społeczną, rencistów, emerytów i inwalidów) ale także o represjonowanych, kolegów min. pisze pisma w obronie tzw. Bombowców ze Śląska ( głównie w sprawie Leszka Zubika). 1985-88 współzałożyciel i członek KPEiN (Komitet Pomocy Emerytom i Niepełnosprawnym) NSZZ „S” Regionu Ślasko-Dąbrowskiego. Współpracuje z Bazylim Tyszkiewiczem, J.Matyskiem oraz osobami wspomagającymi, braćmi Polmańskimi.
Drukuje i kolportuje ulotki, Biuletyn KPEiN „S”, rozprowadza, książki i pisma bezdebitowe min. OŚĆ, RIS, pisma SW ( PIK, WIS ). Współredaguje i podpisuje w ramach działalności KPEiN „S” petycje do Rządu do Sejmu do (oficjalnie działającego) Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Od 1986 (majowa pielgrzymka mężczyzn) ma miejsce pierwsze z cyklu spotkań opozycji na parafii w Piekarach Śl. w spotkaniu udział bierze, Kazimierz Świtoń, J. Matysek, Bazyli Tyszkiewicz, Józef Bujoczek. Następnie organizuje i bierze udział w spotkaniach, w parafiach (Kraków-Łagiewniki, Gliwice, Piekary, Jastrzębie Zdrój). Współpracuje min. z Anną Walentynowicz, Jackiem Kuroniem, Pawłem Czartoryskim, Henrykiem Dinterem, Ludwikiem Franielem, Pawłem Grosem (ps. Wiesław), Janiną Grylicką, Genowefą Kałużą, Stanisławem Szczepkowiczem, Henrykiem Wojtalą.
1986-88 co najmniej 6-krotnie zatrzymany w KMMO w Wodzisławiu i przewożony na przesłuchania (48 godz.) do KWMO na Lompy (Pentagon) w Katowicach. 1988 w trakcie strajków sierpniowych w Jastrzębiu Zdroju, przywozi wraz z J. Matyskiem powielacz do kościoła „na górce”. Tam też drukuje ulotki oraz Gazetę Codzienną, dostarczane na strajkujące kopalnie. Po strajkach, powielacz, zostaje w Jastrzębiu. Przez cały okres działalności, otrzymuje duże wsparcie od żony Klary, która również jest zaangażowana w działalność opozycyjną. Po powstaniu KO (Komitet Obywatelski) członek KO w Katowicach. 1988-89 założyciel wraz z J. Matyskiem KO w Wodzisławiu. 1990 współpracownik Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego (przew. Bremer). W ramach działalności w GTCh. Dwukrotnie jedzie z darami do Rumunii (Timiscara, Bukareszt). 1991 współzałożyciel z J.Matyskiem Polskiego Towarzystwa Charytatywnego w Katowicach.

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu, Encyklopedia Solidarności, realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.
Przeczytaj relacje: