Postacie

powrót »
Romuald Bożko
Ps. Jaś, Rysiek ur. 5 października 1947 r. w Raciborowicach, woj. lubelskie. W 1971-1981 pracownik KWK „Moszczenica”. W Związku od 1980 .Od września 1980 członek „S” – przewodniczący Komisji Oddziałowej w administracji. Od 9 lutego 1981 przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”. W dniu 13 grudnia 1981 organizator strajku okupacyjnego w KWK „Moszczenica”. 18 grudnia 1981 internowany w Szerokiej, a następnie w KW MO w Katowicach. Podczas przesłuchań w Komendzie Milicji w Jastrzębiu Zdroju skopany do nieprzytomności. 29 października internowanie zamienione na sankcję prokuratorską, 5.02.1982 skazany na dwa lata w zawieszeniu na pięć lat, zwolniony z pracy. Od marca 1982 wydawca pisma „GROS – Górniczy Ruch Oporu Solidarność”. W sierpniu zostaje zatrudniony w parafii NMP Matki Kościoła jako ślusarz, gdzie pracuje do kwietnia 1989 roku. Powtórnie zostaje internowany 29 listopada 1982, a 10 grudnia internowanie ponownie zamienione zostaje na areszt. 10 stycznia 1983 zostaje wypuszczony i odpowiada z wolnej stopy. Wyrok uniewinniający. Od 1983 roku członek podziemnej RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Wydawca i redaktor naczelny czasopisma „OŚĆ”, które wychodzi do 1990 roku. W 1984 wchodzi w skład podziemnej Krajowej Komisji Górnictwa NSZZ „S”, w 1985 decyzją Rybnicko-Jastrzębskiego Gwarectwa Węglowego zostaje mu cofnięty przydział i wraz z rodziną zostaje zmuszony do opuszczenia mieszkania. Jest członkiem Koła Środowiskowego „Pielgrzym”, uczestniczy w pielgrzymkach ludzi pracy do Piekar, Częstochowy oraz Mszach św. za ojczyznę w parafii Stanisława Kostki w Warszawie. W lutym 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy. W czasie strajków w sierpniu 1988 roku bierze udział w podziemnym proteście w KWK „Moszczenica”, później jest osobą wspomagającą strajki. W 1988 wydaje Moszczenicki Informator Solidarności MIS. W lutym 1989 podczas Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu zostaje członkiem Komisji Rewizyjnej RKW. W kwietniu 1989 członek KZ NSZZ „Solidarność” KWK „Moszczenica”.Od 1 kwietnia 1990 przywrócony do pracy w KWK” Moszczenica ‘. Ponownie zostaje przewodniczącym w październiku 1990 roku. Funkcję tę sprawuje do 1995 roku w następnej kadencji jest członkiem komisji zakładowej. Do chwili obecnej jest członkiem solidarności KWK JAS-MOS. Od początku lat 90-tych do 1997 pełnomocnik Komisji Zakładowej ds. rewindykacji majątku związkowego zagarniętego w czasie stanu wojennego. W latach 1990-1995 członek prezydium i rzecznik prasowy Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od 1998 do grudnia 2001 redaktor naczelny Tygodnika Samorządowego „Jastrząb” w Jastrzębiu Zdroju. Od 2002 roku wydawca i redaktor naczelny czasopisma „Nowe Jutro”.

Żródło : Encyklopedia Solidarności