Postacie

powrót »
Ryszard Bocian
Ur. 1939 w Skolem, w powiece Stryj, w województwie stanisławowskim) – prawnik, nauczyciel, wykładowca, członek Konfederacji Polski Niepodległej. W 1956 był założycielem Rewolucyjnego Związku Młodzieży na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej. W latach 1957-1958 był założycielem i liderem antykomunistycznej grupy młodzieżowej w Krakowie. Wykładał w Akademii Medycznej w Krakowie (1972-1981, 1990-1992). Należał do PZPR w latach 1964-1981. W grudniu 1981 organizował strajk w Akademii Medycznej w Krakowie. W stanie wojennym został internowany. Po wypuszczeniu był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany.1988 podczas strajków sierpniowych w Jastrzębiu Zdroju przebywa wśród strajkujących w KWK Manifest Lipcowy. Doradza redaguje i drukuje wraz z Jarosławem Szczepańskim „Manifeściaka” strajkowego (pismo MKS). Pozyskuje członków do KPN-u. W latach 1990-1998 radny Krakowa. W latach 1999-2005 miejski rzecznik konsumentów w Krakowie. W 1999 założył Związek Konfederatów Polski Niepodległej z lat 1979-1989, którego był prezesem do 2007 r. W 2008 wraz z Krzysztofem Bzdylem złożył do krakowskiego oddziału Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu wnioski dotyczące przestępstw komunistycznych popełnionych przez Jerzego Stachowicza.