Postacie

powrót »
Stanisław Kosek
Ur.26.04.51r. w Bieńkówce pow. Sucha Beskidzka. 1973-2001 pracownik KWK Manifest Lipcowy. Od 2001 na emeryturze. W Związku od 1980 do nadal. 28.08.-03.09.1980r. uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy. 13.-15.1981r. uczestnik strajku i pacyfikacji w KWK Manifest Lipcowy. Od 1881-89 kolporter prasy bezdebitowej (min. OŚĆ, RIS), książek, kartek okolicznościowych, znaczków. 81-84 członek Komitetu Pomocy Internowanym, opiekuje się 4-ma rodzinami , zbiera pieniądze, dostarcza kartki żywnościowe. W tych samych latach uczestnik rozpraw sądowych członków „S” z KWK Manifest Lipcowy oraz tzw. Bombowców ze Śląska. Od 1982-98 zaangażowany w organizację Mszy za Ojczyznę. 86-87 uczestnik i organizator wraz z Władysławem Matysiakiem zabaw karnawałowych będących okazją do spotkania i konsolidacji opozycji Jastrzębskiej skupionej wokół „S” KWK Manifest Lipcowy (w zabawie-spotkaniu uczestniczy min. Tadeusz Jedynak). 1986 (pod koniec)-89 współzałożyciel i redaktor naczelny „Manifeściaka”. Współpracuje min. z T. Jedynakiem, Elżbietą Baradziej, W. Matysiakiem.1987(marzec) współzałożyciel TKZ (Tajna Komisja Zakładowa) przy KWK Manifest Lipcowy. W TKZ wchodzi w skład trzy osobowego prezydium „SOKÓŁ” jako pierwszy wiceprzewodniczący, skarbnik i sekretarz. Współpracuje min. z W. Matysiakiem, Jerzym Nowosielskim. Józefem Pleszakiem, Stanisławem Paskiem, Hieronimem Ochnio. 1988 (maj) współorganizator strajku w KWK Manifest Lipcowy, próba na wskutek denuncjacji i aresztowań nie udaje się. W ramach represji przeniesiony na inne stanowisko pracy. W latach 88/89 wielokrotnie wzywany do KM w Jastrzębiu Zdroju, przesłuchiwany przez prokuratora Pałkę.15.08.-03.09.1988r. współorganizator strajku i członek KS w KWK Manifest Lipcowy. Dokumentalista strajku. Po strajkach członek TKZ (Tymczasowy Komitet Założycielski) „S” (przekształcony z ZKZ (Zakładowy Komitet Strajkowy).Przez cały cza działalności opozycyjnej wspierany przez żonę Krystynę (pobiera składki związkowe, wraz z synami Dariuszem i Grzegorzem' odbiera i sortuje prasę podziemną)jego mieszkanie pełni rolę skrzynki kontaktowej, (swoistego biura podziemnej "S") jest miejscem spotkań konspiracyjnych. 1989 (jesień) członek Komitetu Budowy Pomnika w KWK Wujek. 28.08.88-07.10.89 pełni funkcję sekretarza i skarbnika w TKZ „S” w KWK M.L.07.10.89-04.02.92 wiceprzewodniczący i skarbnik NSZZ „S” w KWK M.L. 05.02.89-18.02.95 oddelegowany do pracy w Związku (od 1989), członek KR (Komisja Rewizyjna) delegat na WZD KKG (Krajowa Komisja Górnictwa) NSZZ „S” (kadencja 92-95). Kadencja 92-95 członek KR delegat na WZD KKG NSZZ „S”. 2002-06 wiceprzewodniczący NSZZ „S” emerytów i rencistów w KWK Zofiówka ( dawny Manifest Lipcowy)członek MKK EiR przy JSW i przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Rady Sekretariatu EiR przy Zarządzie Regionu oraz delegat na Krajowy Kongres Sekretariatu "S" Emerytów i Rencistów. Odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi za Pracę w Górnictwie kolejno w latach (79, 81, 86). Medal na XX-lecie kopalni Manifest Lipcowy (89). Serce Solidarności (2000). Zasłużony Działacz Solidarności (2005). Srebrny Medal „S” nadany przez Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (06).Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi (08).


Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.
Przeczytaj relacje: