Postacie

powrót »
Władysław Matysiak
Ur.03.06.41r. w Wągrowie (daw. poznańskie). 1972-92 zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy (ob. Zofiówka). Od 2001 na emeryturze. W Związku od 1980-96.1980 uczestnik strajku w KWK "Manifest Lipcowy". Po wyborach przew. na oddziale - Zakład Przeróbczy Suszarnia. 1981 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy. 1981-87 członek nieformalnej grupy opozycyjnej. Grupa organizuje spotkania, kolportuje ulotki, bibułę min. OŚC, RIS, KOS. Współpracuje z Józefem Pleszakiem, Stanisławem Koskiem. Stanisławem Paskiem, Tadeuszem Jedynakiem. 1987(marzec) zawiązuje się TKZ przy KWK Manifest Lipcowy. Wchodzi w skład trzyosobowego Prezydium (prezydium występuje jako „Sokół”) jako przewodniczący. Jest jednym z organizatorów strajku 15 maja 1988, który ze względu na wsypę nie dochodzi do skutku. Współpracuje min. z J. Pleszakiem, S. Koskiem, S. Paskiem, Lechem Osiakiem, T.Jedynakiem, Janem Golcem, Jarkiem Edwardem. 15.08.1988 – 03.9.88 uczestnik strajku w KWK "Manifest Lipcowy". 25-28 sierpień, uczestnik (wytypowany przez ZKS (Zakładowa Komisja Strajkowa) Zjazdu Międzynarodowej Komisji Praw Człowieka w Krakowie. 25.10.88-07.10.89 wiceprzewodniczący TKZ „S” w KWK Manifest Lipcowy. 07.10.89-30.12.91 wiceprzewodniczący KZ „S” w KWK Manifest Lipcowy. 1990 Przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Jastrzębiu Zdroju. 1972 wyróżnienie II stopnia za pracę w Zakładach Elektronicznych „ELWRO” we Wrocławiu. Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi za Pracę w Górnictwie (kolejno w 1986 i 89).

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.
Przeczytaj relacje: