Postacie

powrót »
Wiesław Oziembłowski
Ur. 10.01.1958 w Przemyślu. 1976-1999 zatrudniony w KWK „Jastrzębie”. 28.08-03.09.80 uczestnik strajku w KWK Jastrzębie. 1980-1981 przewodniczący oddziałowy „S”. 13-15.12.1981 uczestnik strajku i pacyfikacji (dotkliwie pobity). 1981-1988 zaangażowany w druk i kolportaż ulotek oraz pisma OŚĆ ,RIS, SW, Wolność. 09.01.1982 zatrzymany na 24 w KMMO w Jastrzębiu Zdroju ( podejrzany o kolportaż ). 18-28.08.1988 przewodniczący KS w KWK Jastrzębie.
24-26.02.1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko- Dąbrowskiego w Ustroniu. 1988-2001 przewodniczący KZ „S” w KWK Jastrzębie.

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.
Przeczytaj relacje: