Postacie

powrót »
Wiktor Krywulko
Ur.01.11.51r. w Sznitkach k. Grodna. 73-89 zatrudniony w KWK XXX-lecia PRL (obecnie Pniówek). Członek „S” od 1980. W 1980 uczestnik strajku w KWK XXX-lecia PRL. Od 1980 przewodniczący Oddziałowej Komisji (Przewóz Dołowy) NSZZ „S” W redakcji biuletynu zakładowego „Głośno”, które było drukowane na powielaczu przywiezionym ze Szczecina jako dar od szwedzkich marynarzy. 13-16.12.81r. uczestnik strajku w KWK XXX-lecia PRL. Po pacyfikacji jeden z organizatorów zbiórki funduszy na pomoc rodzinom internowanych działaczy „S”. W 1982-89 (za pośrednictwem Michała Lutego) nawiązuje i utrzymuje kontakt z Regionalną Komisją Wykonawczą. Kolportuje ulotki i prasę podziemną na terenie Jastrzębia i Rybnika. Kilkakrotnie zatrzymywany przez milicję i SB, przewożony do KW MO w Katowicach, po kilku godzinach zwalniany, rewizje w mieszkaniu. Związany z podziemnym pismem Głośno. 1988 (luty) delegat na Zgromadzenie Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko Dąbrowskiego w Łączy. 1988 (sierpień) współorganizator strajku w kopalni, członek KS w KWK XXX-lecia PRL. Delegat do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w KWK Manifest Lipcowy. Po strajku zwolniony z pracy (przywrócony w marcu 89). 1989 (luty) delegat na Zgromadzenie Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. 1989-91 zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „S” Śląsko-Dąbrowskiego. 06.02. 05.03.1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu (stolik - Bezpieczeństwo Pracy i Ochrony Środowiska). 1989-1991 przewodniczący KZ NSZZ „S” w KWK Pniówek. Do 2001 delegat na WZD NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1990- 94 radny RM Jastrzębie z listy KO. Od 1991-2001 członek zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach.