Postacie

Andrzej Andrzejczak
Współorganizator strajku i przewodniczący KS w KWK Morcinek. (88r.)
Krzysztof Banach
1987-1989 członek PPS (Frakcja Jana Józefa Lipskiego). Wiceprzewodniczący i jawny przedstawiciel PPS OKR w Jastrzębiu Zdroju.
Marek Bartosiak
Główny organizator strajków w Jastrzebiu w sierpniu 1988
Ks. Henryk Białas
W czasie strajków 08.1980, 12.1981 i 08.1988 duszpasterz strajkujących w jastrzębskich kopalniach, odprawia msze, udziela spowiedzi.
Ryszard Bocian
Doradza redaguje i drukuje wraz z Jarosławem Szczepańskim „Manifeściaka” strajkowego (pismo MKS).
Euzebiusz Bogdanik
Organizator strajku i przewodniczący KS w ZTK GK (Zakład Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem) w Boguszowicach.
Jan Bożek
1988(podczas strajków sierpniowych) łącznik między strajkującym kopalniami i sztabem strajkowym w kościele NMP MK „na górce” w Jastrzębiu Zdroju.
Romuald Bożko
Udział w podziemnym proteście w KWK „Moszczenica”, później jest osobą wspomagającą strajki, wydaje Moszczenicki Informator Strajkowy MIS
Kazimierz Brudziński
85-89 członek Środowiska OŚC-i. 12.12.86 członek delegacji górników z Jastrzębia na obchodach rocznicowych (1970) w Szczecinie.
Bogdan Chorążyczewski
W sztabie w kościele "na górce", organizuje, materiały drukarskie i żywność
Roman Chwastyk
Przewodniczący Komitetu Strajkowego w KWK „Borynia
Franciszek Cichoń
1988 do 1990 wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” KWK „Morcinek”
Paweł Czartoryski
Od 17.08.-03.09.1988r. doradca MKS (Międzyzakładowy Komitet Strajkowy) w Jastrzębiu Zdroju (w sztabie strajkowym w Kościele „na górce).
Ks prałat Bernard Czernecki
Organizator siedziby - Sztabu ekspertów, w Kościele NMPMP ("na górce").
Marek Danecki
1988 (sierpień) w trakcie strajków w Jastrzębiu Zdroju wspomaga strajkujące kopalnie (min. drukuje i rozprowadza ulotki)
Józef Gałuszka
Przew. KS w KWK "Krupiński"
Adam Giera
W II 1988 na Zgromadzeniu Działaczy NSZZ Solidarność w Łączy został członkiem RKW odpowiedzialnym za podregion wschód.
Jan Golec
15.08-03.09.88 współorganizator strajku i członek KS w KWK Manifest Lipcowy
Jan Górny
W lutym 1988 na I Zgromadzeniu Delegatów w Łączy wybrany do RKW (Regionalna Komisja Wykonawcza) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
Edward Jarek
1986 – 89 członek KPN, od 1987 zastępca szefa ROW KPN, od 1988 p.o. szefa Rejonu; wiosną 1989 delegat na III Kongres KPN w Warszawie.
Zbigniew Jaskólski
31.08.88 jeden z czterech delegatów MKS wysłanych na KWK 1Maj w celu wsparcia strajku.
Adolf Kaczkowski
Drukarz OSCi, RISa, najmocniej strzeżona i utajniona osoba w mieście
Andrzej Kamiński
Organizator i członek Komitetu Strajkowego w KWK "Jastrzębie"
Antoni Kaszak
Uczestnik i członek KS w KWK "Moszczenica". Autor literackiego opracowania historii strajku. Represjonowany
Grzegorz Kolosa
Sierpień 1988 przewodniczący KS KWK „Moszczenica”, 1988 (jesień) przewodniczący Tymczasowej Komisji Założycielskiej NSZZ „S”
Andrzej Kornak
1987-1989 uczestnik Mszy za Ojczyznę w Jastrzębiu Zdroju i Raciborzu, w tym samym czasie kolporter ulotek i prasy bezdebitowej
Stanisław Kosek
Działacz podziemnej „S”, współzałożyciel TKZ Manifestu Lipcowego
Adam Kowalczyk
W lutym 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy, członek Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
Sławomir Kozłowski
Współorganizator strajku oraz wiceprzewodniczący Komitetu Strajkowego w KWK ”XXX-lecia PRL"
Mieczysław Kościuk
28.08.-03.09.88r. współorganizator i uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy
Bogdan Krauze
W 1988 r. współorganizator strajku w KWK „Moszczenica”, współzałożyciel SW ( "Krab") w Jastrzębiu Zdroju.
Wiktor Krywulko
1982-89 (za pośrednictwem Michała Lutego) nawiązuje i utrzymuje kontakt z Regionalną Komisją Wykonawczą. Kolportuje ulotki i prasę podziemną na terenie Jastrzębia i Rybnika.
Henryk Kryza
Organizator strajku w KWK "Moszczenica", członek MKS w KWK "Manifest Lipcowy"
Jarosław Krzak
88 (sierpień) członek KS (warty) w KWK Jastrzębie. 11.11.88 uczestnik manifestacji i głodówki „pod Katedrą” w Katowicach.
Stanisław Krzak
28.08.-03.09.1988r. uczestnik strajku w KWK Jastrzębie.
Józef Kula
1982-88 kolporter ulotek i prasy bezdebitowej, które otrzymuje za pośrednictwem prof. Edwarda Rodka (wydz. Fizyki UŚ.).
Michał Luty
1988-1989 wiceprzewodniczący RKW NSZZ „S”. W lutym 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy
Andrzej Maniecki
Członek Komitetu Strajkowego w KWK „Borynia"
Jan Matysek
W sierpniu 1988 r. podczas strajków w Jastrzębiu Zdroju przebywa w Kościele („na górce”) i bierze czynny udział w wspieraniu strajków
Władysław Matysiak
Uczestnik strajków w KWK "Manifest Lipcowy". Po wyborach przew. na oddziale - Zakład Przeróbczy Suszarnia. 1981-87 członek nieformalnej grupy opozycyjnej.
Grzegorz Mioduszewski
Kolporter, ulotek, prasy i literatury podziemnej. Pisze artykuły, pod ps.Vincent dla pisma "Wolność".
Przemysław Miśkiewicz
1986-88 działacz podziemnego NZS. 1988 wspiera strajki sierpniowe w Jastrzębiu Zdroju.
Antoni Mojżesz
Członek Komitetu Strajkowego w KWK „XXX-lecia PRL”
Jan Waldemar Nagłowski
18.08.-28.08.1988 doradca KS w KWK Jastrzębie. Po strajku członek TKZ „S” tamże
Bolesław Niezgoda
1981-89 kolporter ulotek, prasy bezdebitowej m.in. Robotnik, OŚĆ, RIS, książek m.in. „Katyń”, „Akwarium”, „Archipelag Gułag” wydawnictwa: Nowa, Akcent.
Marian Nowak
27.08.-11.11.88 w ramach represji po strajkowych, zwolniony z pracy. 24.10.88 skazany przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju.
Marek Antoni Nowicki
Doradca prawny komitetu strajkowego w KWK „Manifest Lipcowy”
Jerzy Nowosielski
1986-88 członek i wiceprzewodniczący (ps. Skowronek) TKZ (Tajna Komisja Zakładowa) przy KWK Manifest Lipcowy.
Hieronim Ochnio
Łącznik między strajkującymi kopalniami Morcinek, ZMP, XXX-lecia PRL.
Lech Osiak
Rzecznik prasowy strajkujących w KWK „Manifest Lipcowy”.
Wioleta Osiak
1987-88 związana z redakcją KOSa, SPISu, Wolności.
Wiesław Oziembłowski
Przewodniczący KS w KWK "Jastrzębie"
Stanisław Pasek
Członek KS w KWK "Manifest Lipcowy"
Alojzy Pietrzyk
1988 "Manifest Lipcowy" - Wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu NSZZ „S” Jastrzębie, reprezentant do rozmów przy Okrągłym Stole.
Leszek Piotrowski
W 1988 r. doradca MKS w KWK "Manifest Lipcowy". Uczestnik obrad "okrągłego stołu" w Podzespole ds. Górnictwa
Jan Piłat
Członek Komitetu Strajkowego ("Lalunia") w KWK „Manifest Lipcowy”
Józef Pleszak
Uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy. 14-15.12.81, uczestnik strajku i pacyfikacji w KWK Manifest Lipcowy. Po 13.12.81-87 członek nieformalnej grupy podziemnej przy KWK "Manifest Lipcowy".
Janusz Przybyła
1984-88 kurier na Kraków, Nową Hutę i Nowy Targ. W tym okresie cyklicznie co miesiąc przewozi swoim samochodem prasę bezdebitową (m.in. OŚĆ, RiS) i ulotki
Rajmund Radecki
Przywozi powielacz do kosciola "na górce". Drukuje ulotki i Gazetę Codzienną dostarczane na strajkujące kopalnie.
Danuta Skorenko
Uczestnik i doradca strajkujących w KWK Manifest Lipcowy (1988)
Leopold Sobczyński
88 (sierpień) wraz z Edwardem Taborem (działacz WiN) uczestnik uroczystości rocznicowej w Radomiu.
Grzegorz Stawski
współorganizator strajku w KWK „Manifest Lipcowy”, członek Prezydium MKS i rzecznik prasowy
Adam Stepecki
18.08.1988-28.08.88 członek KS. w KWK „Jastrzębie”
Jarosław Szczepański
Od 19.08.88 uczestnik strajku (w charakterze doradcy) w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu Zdroju.
Krzysztof Szelong
W czasie studiów członek nieformalnej grupy zajmującej się samokształceniem i kolportażem książek i prasy podziemnej. 1988 związany z pismem opozycyjnym „OŚĆ„ jako autor (ps. Franciszek Karwiński) i kolporter.
Elżbieta Słoń
Redaktor strajkowej gazety „MIS” (Moszczenicki Informator Strajkowy)
Adam Wasilewski
24.08.88 po pacyfikacji kopalni kontynuuje strajk (ok. 10 osobowa grupa) w KWK Jastrzębie.
Janina Wawoczny
1984-89 redaktor i kolporter (ps. Paweł) podziemnego pisma „OŚĆ’.
Stanisław Wawryka
W 1988 inicjuje wraz z Danutą Gryf powstanie Związku „S” w Szpitalu Górniczym w Jastrzębiu Zdroju.
Leszek Wdowiak
Członek KS w KWK "Borynia" 20.08.88 – 03.09.88
Ks. Andrzej Wieczorek
podczas strajków sierpniowych 1988r. odprawia Msze św. (spowiada) w KWK Manifest Lipcowy (z ks. Wiktorem Zajuszem) i KWK Moszczenica.
Janina Wolnikowska
1984-88 członek redakcj(Grzegorz) „OŚCI”. 1985-88 kurier na Warszawę i kolporter OŚCI, RIS-a
Edward Wolny
82-88 aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę w Jastrzębiu Zdroju.
Kazimierz Włodarek
16.10.88 – 07.10.89 przew. TKZ w KWK „Manifest Lipcowy”. 08.10.89 – 07.03.92 z-ca przew.
KZ NSZZ „S’ w KWK „Zofiówka’ (dawny Manifest Lipcowy).
Ks. Wiktor Zajusz
podczas strajków sierpniowych 1988r. odprawia Msze św. (spowiada) w KWK Jastrzębie (dwukrotnie), Manifest Lipcowy (wraz z ks. Andrzejem Wieczorkiem).
Krzysztof Zakrzewski
– inicjator strajku w KWK „Manifest Lipcowy", Przewodniczący KS. przew. MKS w KWK „Manifest Lipcowy".
Marian Zbijowski
Współorganizator i członek Komitetu Strajkowego w KWK” XXX-lecia PRL”
Joanna Żabnicka
1988-1989 redaktorka i autorka (ps.Gonzo) tekstów bezdebitowego pisma ZSYP.
Bogdan Światowiec
Członek Komitetu Strajkowego w KWK „Jastrzębie”